1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DOMOV

Naše poslanie :
Poslaním spoločnosti Tricus s.r.o je v súčastnej dobe aktívne prispievať k rozvoju reklamnej a propagačnej kultúry svojimi nástrojmi,znalosťami a kreativitou.

Naša filozofia :
Základnou súčasťou našej snahy je spokojnosť našich partnerov ,vďaka vysokokvalitým a konkurenciaschopným produktom a službám, ktoré su neustále prisposobované potrebám zákazníkov.
Zvláštny dôraz kladieme na životné prostredie a otázky socíálnej zodpovednosti.Zníženie dopadu na životné prostredie sa stalo dôležitou súčasťou našej filozofie.
Naše katlógy su vyrobené v tlačiarňach so štandardom FSC.


... chcem vedieť viac